Archiwum kategorii: Bez kategorii

Oferta

. Leczenie nadwagi.
. Leczenie uzależnienia od nikotyny.
. Terapia zaburzeń lękowych, napadów paniki, fobii.
. Leczenie urazów z dzieciństwa u dorosłych.
. Nauka radzenia sobie ze stresem i redukcja skutków jego działania.
. Pomoc w odzyskaniu równowagi po stracie i rozstaniu.
. Podnoszenie samooceny, pewności siebie.
. Zwiększanie motywacji, kreatywności, szybkości uczenia się.
. Wypracowywanie pożądanych cech osobowości.
. Regresja hipnotyczna- cofnięcie do poprzednich lat życia w celach
terapeutycznych.
. Hipnoza reinkarnacyjna – przywołanie wspomnień z poprzednich
wcieleń w celach terapeutycznych.

Oferta

. Leczenie nadwagi.
. Leczenie uzależnienia od nikotyny.
. Terapia zaburzeń lękowych, napadów paniki, fobii.
. Leczenie urazów z dzieciństwa u dorosłych.
. Nauka radzenia sobie ze stresem i redukcja skutków jego działania.
. Pomoc w odzyskaniu równowagi po stracie i rozstaniu.
. Podnoszenie samooceny, pewności siebie.
. Zwiększanie motywacji, kreatywności, szybkości uczenia się.
. Wypracowywanie pożądanych cech osobowości.
. Regresja hipnotyczna- cofnięcie do poprzednich lat życia w celach
terapeutycznych.
. Hipnoza reinkarnacyjna – przywołanie wspomnień z poprzednich
wcieleń w celach terapeutycznych.