Oferta

 • Leczenie  uzależnień (alkoholizm, hazard, palenie papierosów, inne)
 • Leczenie zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, nadwaga)
 • Terapia zaburzeń lękowych
 • Terapia zaburzeń nastroju (w tym zaburzeń depresyjnych)
 • Terapia zaburzeń seksualnych u mężczyzn i kobiet (z wyjątkiem zaburzeń preferencji seksualnych)
 • Leczenie urazów z dzieciństwa u dorosłych
 • Nauka radzenia sobie ze stresem i redukcja skutków jego działania
 • Pomoc w odzyskaniu równowagi po stracie i rozstaniu
 • Podnoszenie samooceny, pewności siebie
 • Zwiększanie motywacji, kreatywności,  szybkości uczenia się
 • Wypracowywanie pożądanych cech osobowości
 • Praca z napięciem i bólem
 • Regresja hipnotyczna– cofnięcie do poprzednich lat życia w celach

  terapeutycznych

 • Hipnoza reinkarnacyjna – przywołanie wspomnień z poprzednich

  wcieleń w celach terapeutycznych